De groepscultuur is de oorzaak en oplossing van veel problemen.

Onder de noemer ‘cultuur’ gaan veel verschillende thema’s schuil, zoals communicatiestijlen, werkopvattingen, manieren van samenwerken, de ruimte die mensen elkaar willen laten, en acceptatie van leiderschap. Niet zelden hebben degelijke problemen hun weerslag op de kwaliteit van werk en de productiviteit van groepen.

Veel van deze problemen hoeven echter geen verrassing te zijn. Ze zijn vooraf meetbaar en voorspelbaar, en bij veel te verwachten problemen zijn ook vooraf de do’s en don’ts voor het management te formuleren. Daarvoor bestaat, fascinerend genoeg, geen vast recept. Wat in de ene situatie werkt, is in een andere situatie desastreus. Sommige groepen zijn bijvoorbeeld erg blij met goed uitgewerkte plannen, andere raken daarvan juist enorm geïrriteerd.

Met RealDrives Care&Cure wordt niet alleen gemeten wat mensen drijft, maar ook welke professionele opvattingen men heeft, hoe men het management waarneemt, en hoe men met elkaar omgaat. Dit geeft een kleurrijk palet dat uiterst nuttig is bij fusies van bijvoorbeeld specialistenmaatschappen, maar ook van teams die care-functies uitvoeren.

Naast individuele uitslagen kunnen ook teamuitslagen samengesteld worden - je ziet in één oogopslag hoe het team ervoor staat, en wat je toe moet voegen om dingen te verbeteren! Een RDCC drijfverenmeting kan veel problemen voorkomen of makkelijker oplosbaar maken.

Schermafbeelding 2018-04-21 om 15.04.32