Waarom doen mensen wat ze doen?


Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het is dan ook niet vreemd dat alleen al in Nederland vele tienduizenden mensen tests hebben gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Vooral in grote, professionele organisaties gebeurt dat dagelijks. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, en het versterkt de binding tussen mens en organisatie. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

Onze drijfveren geven betekenis aan wie we zijn en wat we doen. In veel werkomgevingen geldt, dat medewerkers in veel gevallen de ruimte hebben om hun werk zodanig vorm te geven dat het past bij hun voorkeuren en opvattingen. Anders gezegd: mensen kunnen hun werk een beetje aanpassen aan hun eigen drijfveren en wanneer ze de mogelijkheid krijgen doen ze dat ook!

In de zorg is dat vaak moeilijk. Werk in de zorg kent, naast een forse werkdruk, nogal dwingende professionele maatstaven waar iedereen zich aan te houden heeft. Veel ruimte voor persoonlijke invulling is er niet, en dat maakt het werk nog zwaarder. Daarmee is echter niet gezegd dat drijfveren voor zorg-organisaties irrelevant zijn, integendeel. Als het eigenlijke werk weinig ruimte laat voor de drijfveren van medewerkers, is het des te belangrijker dat de dingen rond het werk zodanig worden georganiseerd, dat ze energie geven in plaats van energie vreten. En dat is voor ieder mens, voor ieder team anders. RDCC metingen geven inzicht in hoe dat werkt en hoe je dat kan bewerkstelligen.

Inzet van RDCC en het bijbehorende kleuren vocabulaire leidt tot meer (zelf)begrip en zelfbewustzijn. Dit zorgt voor betere communicatie en samenwerking tussen collega’s. Inzicht in drijfveren zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf, uw medewerkers en uw organisatie haalt.

De betekenis van de kleuren in een notendop;

Schermafbeelding 2017-02-09 om 20.01.46

De grote kracht van de kleurcode is dat hij een taal creëert, die niet alleen persoonlijke trekken, maar ook waarnemingen en gedrag kan kenschetsen. Iemand kan dus sterk Blauwe drijfveren hebben, zijn omgeving als enorm Oranje waarnemen, en zich wat Rood gedragen. Wie de kleurcodes kent, begrijpt het direct.